Strona główna
Spływy kajakiem
Wyprawy wędkarskie
Nasza oferta
Galeria
Sauna
Historia regionu
O nas
Ceny i usługi
Kontakt
   
 


Oferujemy Państwu wypożyczenie nowych kajaków, dwu osobowych z możliwością dowozu gości i kajaków  nad pobliskie rzeki i jeziora

Malownicze jezioro z zamkiem Czocha w tle.

Kliknij tu!Zobacz film!!!! Nowy

Nowe kajaki o wyporności 360 kg i wadze 38 kg,nowe wiosła i kapoki.Kajaki są bardzo stabilne,wystarczy im 10cm wody pod kilem, idealne na rzekę np. Bóbr!!!!

Dla naszych Gości- extra rabaty

Zawsze służymy pomocą przy wsiadaniu i wysiadaniu jak i doradztwem w sztuce pływania kajakiem.

Kliknij tu!! http://youtu.be/lF4D4JDF534 FILM

                                               CENNIK;                                                                                          -wypożyczenie kajaka 2 osobowego - 40zł                                   -wypożyczenie przyczepy do przewozu kajaków 80zł             -koszt transportu osób z kajakami 2zł/km                   

Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność  jako organizator zgodnie z regulaminem  z którym powinien się zapoznać .

                                                                                                                                                                                        Regulamin wypożyczeń kajaków.                                                                                                        1.  Organizatorem spływu lub innej imprezy kajakowej jest osoba dokonująca rezerwacji zwana ; zamawiającym                                                                                                                                                       2.  Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.                                                                                                                                                              3.  Usługodawca oferuje: - wypożyczenie kajaków i turystycznych z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi - dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie - wypożyczenie przyczep kajakowych.                                                                                                                        4. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników spływu/imprezy o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez usługodawce.                                                                                     5. Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w imprezie a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.                            6. Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.                                            7.Usługodawca nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym – wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.                                                                                                 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym – uszkodzenia wypożyczonego sprzętu.                                   9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy,utratę zdrowia lub ich śmierć.                                                                                                         10.Usługodawca może odmówić wydania sprzętu osobom nietrzeźwym lub z innych nie gwarantujących poprawnego korzystania ze sprzętu.                                                                                                                       11.Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie. W wypadku niemożności porozumienia, stronom przysługuje odwołanie do Sadu Rejonowego właściwego dla siedziby firmy usługodawcy.                                          12.Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne  (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)